Ansökan

Sista Ansökningsdatum

Sista ansökningsdatum för kommande läsår är 15:e maj 2017.
Själva ansökan öppnas i januari 2017. Klicka här så kommer du till ansökningssidan.

(Första gallringen av studenter sker från de ansökningar som skickades in senast 15 maj. Ansöker du efter 15 maj är det helt OK och du kommer med i andra gallringen. Det går att ansöka till Åre Skidlärarlinje ända fram till utbildningsstart i slutet på augusti)

CSN

Åre Skidlärarlinje berättigar till studiemedel via CSN. Beroende på din ålder och tidigare erhållna studiemedel/lån kan det hända att du inte är berättigad till full ersättning. Det är viktigt att du i god tid kontaktar CSN för att ta reda på hur just dina personliga villkor för studiemedel ser ut. Vi vet att det är svårt för studenter under 20 år att få fullt studiemedel och därför är det viktigt att du kontrollerar din egen ekonomi om du är under 20 år.

När utbildningen börjar raporterar vi löpande till CSN och du får studiemedel under utbildningen. Vid speciella frågor kontakta CSN direkt.  Läs mer om studiemedel här.

Titta på Lärcentrums hemsida så ser du hur du ska gå tillväga när du söker CSN specifikt för Åre Skidlärarlinje: larcentrum.se/are/studiemedel-csn/ Läs under rubriken: "Skidlärare, Eventassistent och Grundvux".

Kurstider (läsårstider) är: 28 augusti - 3 juni för utbildningsåret 2017/18
Antal gymnasiepoäng: 1100p