Glide Wax Cleaner 70ml

Glide Wax Cleaner 70ml
Brand: swix
Color: Nocolour
Size: ONESIZE
65 SEK 119 SEK
Mer Info!

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka dåsighet eller yrsel. Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter. Upprepad exponering kan orsaka torr hud eller sprickor.